Home
For business
Join

Умови користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Угода Користувача (надалі за текстом – Угода) являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо надання доступу до Онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.

1.2 При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1.3 Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

1.4 Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не може користуватися доступом до Онлайн-сервісу.

1.5 Користувач розуміє, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

1.6 Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або оформленні Замовлення на Веб-сайті без реєстрації Користувача.

1.7 Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.8 В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • Адміністратор – ФОП КУЦКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 • Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, та/або здійснення Замовлення на Веб-сайті без такої реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і отримала доступ до Онлайн-сервісу;
 • Онлайн-сервіс «NinjaTaxi» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Партнерами NinjaTaxi, автоматичного розрахунку вартості Послуг зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т. д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації між Користувачем та Партнером NinjaTaxi, та надає Користувачеві можливість пошуку та ознайомлення з пропозиціями Партнерів NinjaTaxi, автоматично згенерованими, відповідно до критеріїв Замовника, щодо можливого виконання Замовлення, та також на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні пропозиції Партнерів NinjaTaxi, змінювати рекомендовану вартість Послуг, надавати оцінки Онлайн-сервісу та Партнерам NinjaTaxi та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
 • Партнер NinjaTaxi – третя особа (фізична або юридична особа), яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з Адміністратором на підставі договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), який є публічним, та укладається шляхом акцепту такою третьою особою Публічної оферти про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції), розміщеної Адміністратором на веб-сайті: ninja-taxi.kyiv.ua.
 • Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.
 • Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами NinjaTaxi. Жодне положення цієї Угоди не має на меті та не означає, що Адміністратор надає або може надавати Послуги.
 • Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.ninja-taxi.kyiv.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.
 • Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «NinjaTaxi», який надається Адміністратором Користувачу у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

 

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

 

2.1 Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, Користувач здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.

2.2 При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3 У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4 У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

2.5 Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців.

2.6 При реєстрації через Веб-сайт та/або Мобільний Додаток Користувач зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.7 У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

2.8 Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

 

3. ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

 

3.1 Користувач може використовувати доступ до Онлайн-сервісу без реєстрації Користувача лише при здійсненні Замовлення через Веб-сайт. В цьому випадку Користувач обов’язково повинен ввести у форму Замовлення своє ім’я та номер телефону.

3.2 Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди при використанні доступу до Онлайн-сервісу.

3.3 У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

 

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

4.1 Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті та в Мобільному Додатку.

 

5. ДОСТУП ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

 

5.1 Доступ до Онлайн-сервісу надається Користувачеві виключно для особистого некомерційного використання, що дозволяє Користувачам організовувати та планувати перевезення.

5.2 Адміністратор на договірних підставах надає Партнерам NinjaTaxi доступ до онлайн-сервісу «NinjaTaxi» з метою обробки та виконання Замовлень. Партнери NinjaTaxi в разі прийняття Замовлення надають Користувачам Послуги. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами щодо Послуг, які надаються Користувачам Партнерами NinjaTaxi та не надає будь-яких гарантій Користувачам щодо якості таких Послуг.

5.3 Надання Послуг здійснюється Партнерами NinjaTaxi на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і Партнерами, стороною яких в будь-якому випадку не є Адміністратор.

5.4 Адміністратор не несе відповідальності за терміни, зміст, актуальність та якість надання Партнерами NinjaTaxi інформації про Послуги, наявність цих Послуг на даний момент, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, збитки, заподіяні Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання Послуг Партнерами NinjaTaxi.

5.5 В разі замовлення класу автомобіля «Доставка» Користувач зобов’язується не замовляти доставку предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України. Користувач погоджується з тим, що в разі порушення цього пункту він несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку з перевезенням таких предметів. При цьому Партнери NinjaTaxi мають право відмовити Користувачу в наданні послуги доставки в разі виявлення предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України.

5.6 Веб-сайт, Мобільний додаток, Онлайн-сервіс не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої не отримані належні дозволи і повноваження з боку Адміністратора.

5.7 Адміністратор зберігає за собою право призупиняти надання доступу до Онлайн-сервісу або його частини у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення Користувача.

5.8 Адміністратор має право застрахувати життя та здоров’я Користувачів під час перевезення, а також застрахувати відправлення під час його доставки Партнерами NinjaTaxi. Страхування здійснюється Адміністратором за власний рахунок, на Користувача не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд Адміністратора, на що Користувач надає свою згоду. Користувач має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту Адміністратора: [email protected].

 

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСУ

 

6.1 Користувач при використанні доступу до Онлайн-сервісу може розміщувати інформацію і об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись: оцінки, відгуки, коментарі щодо Онлайн-сервісу та/або Партнерів NinjaTaxi. При цьому в разі розміщення інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності Користувач гарантує, що він правомірно володіє такою інформацією та/або об’єктами права інтелектуальної власності або майновими правами на них та/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такої інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності від третіх осіб. У разі пред’явлення претензій Адміністратору, Користувач зобов’язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв’язку з неправомірним розміщенням Користувачем інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку.

6.2 Адміністратор залишає за собою право відмовити в розміщенні, а також у будь-який момент видалити/заблокувати розміщені Користувачем інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності на свій розсуд з будь-якої причини без повідомлення Користувача та без його згоди.

6.3 Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності на Веб-сайті та в Мобільному Додатку. Адміністратор не перевіряє інформацію і об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються Користувачами, і не несе відповідальності за їх достовірність і правомірність.

6.4 Адміністратор зобов’язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб щодо розміщених Користувачем інформації та об’єктів права інтелектуальної власності. Користувач зобов’язується надати Адміністратору права на публікацію розміщених Користувачем інформації та/або об’єктів права інтелектуальної або видалити їх.

6.5 Користувач зобов’язується не використовувати доступ до Онлайн-сервісу для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує право інтелектуальної власності, поширює ненависть та/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними нормативно-правовими актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-якої інформації еротичного, сексуального та/або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов’язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов’язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.

6.6 Інформація та об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені Користувачем, не повинні містити:

 • обмеження прав меншин;
 • видачі себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те правових підстав, у тому числі за співробітників та/або власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;
 • матеріалів, які Користувач не має права робити доступними або оприлюднювати, згідно із законом або договором;
 • матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, авторські і(або) суміжні права або інші права інтелектуальної власності третьої особи;
 • рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах або нав’язування послуги іншим способом;
 • матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу або обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті.

6.7 При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/або об’єкти права інтелектуальної власності, якщо такі дії можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

6.8 У разі виявлення Користувачами інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов’язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об’єктів права інтелектуальної власності, які, на думку Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.

6.9 При використанні доступу до Онлайн-сервісу, Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

6.10 Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням доступу до Онлайн-сервісу, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-яку шкоду або збитки, які можуть бути нанесені комп’ютеру та/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

 

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ, ПРОМОКОДИ

 

7.1 Оплата Послуг Партнерів NinjaTaxi здійснюється Користувачем відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та на Веб-сайті. У періоди підвищеного попиту/пропозиції на Послуги (в залежності від дорожніх, погодних умов, часу доби тощо) може застосовуватися динамічний коефіцієнт, тобто Користувачу пропонується рекомендована вартість Послуг. Динамічний коефіцієнт автоматично розраховується та редагується в режимі реального часу. Користувач має право погодитися з рекомендованою вартістю шляхом підтвердження Замовлення або відмовитися шляхом зменшення рекомендованої вартості Послуг до стандартної згідно тарифів. При зміні маршруту або тривалому очікуванні пасажира вартість Послуг перераховується відповідно до тарифів. Користувач погоджується з тим, що у випадку оплати Послуги банківською карткою, відповідна різниця вартості буде списана з його банківської картки.

7.2 Користувач здійснює оплату за Послуги безпосередньо Партнеру NinjaTaxi. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру NinjaTaxi, що надав Послугу.

7.3 Користувач може здійснити оплату за Послуги Партнеру NinjaTaxi за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або на Веб-сайті. При цьому Користувач автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів.

7.4 Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів за допомогою банківських карток від Користувачів та відповідає виключно за правильність визначення вартості Послуг, що підлягає оплаті на користь Партнера, та доведення вказаної інформації до Користувачів. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються відповідними платіжними системами, шо уповноважені надавати відповідні послуги.

7.5 Оплата Послуг Партнерам NinjaTaxi також може бути здійснена Користувачем через Мобільний Додаток за допомогою Google Pay, Apple Pay, за умови завантаження відповідних мобільних додатків на свій мобільний пристрій.

7.6 Вартість послуги щодо виконання спільної поїздки розподіляється між двома Користувачами відповідно до їх маршруту. В разі скасування Користувачами або одним з Користувачів Замовлення перед поїздкою (зокрема, не з’явлення до транспортного засобу) стягується плата за скасування Замовлення.

7.7 Користувач, окрім оплати Послуг Партнерам NinjaTaxi в разі здійснення розрахунку за допомогою банківської картки або за допомогою Google Pay, Apple Pay, має можливість залишати Партнерам NinjaTaxi чайові (кошти понад плату за Послуги) по завершенню надання Послуг у випадку, якщо Користувач оцінив виконання Замовлення Партнером від 4 до 5 зірок.

7.8 Адміністратор під час проведення рекламних заходів та акцій, спрямованих на підвищення інтересу Користувачів до Онлайн-сервісу та з метою залучення нових Користувачів, може надавати Користувачам промокоди, які Користувачі мають можливість використати при здійсненні Замовлень; щоб скористатися промокодом Користувач повинен ввести його у поле «Додати промокод» у Мобільному Додатку та/або на Веб-сайті.

7.9 Користувач погоджується, що промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати; промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Адміністратором у будь-який час та з будь-якої причини; промокоди можна використовувати тільки відповідно до певних умов, які встановлюються для таких промокодів; промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті промокод не відновлюється; заміна промокоду грошима чи будь-яким іншим благом не допускається; за одну поїздку можна використати лише один промокод.

 

8. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

 

8.1 Адміністратор гарантує, що майнові права інтелектуальної власності на Онлайн-сервіс, зокрема, але не обмежуючись: Технологічну платформу, Веб-сайт, Мобільний Додаток, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, інші електронні дані у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій, елементи дизайну, текст, графічну, ілюстрації, відеоінформацію та інші об’єкти права інтелектуальної власності належать Адміністратору.

8.2 Адміністратор надає Користувачеві невиключне право інтелектуальної власності на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.

8.3 Укладення цієї Угоди не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи. У разі виникнення будь-яких претензій чи позовів третіх осіб щодо використання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу, Адміністратор зобов’язується врегулювати такі позови чи претензії самостійно та за власний рахунок.

 

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

 

9.1 Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем доступу до Онлайн-сервісу, даних розміщених на Веб-сайті та/або в Мобільному Додатку, у зв’язку з відсутністю можливості отримати доступ до Онлайн-сервісу або використанням такого доступу; у зв’язку з ненаданням чи неналежним наданням Послуг Користувачам Партнерами NinjaTaxi; будь-якими діями чи бездіяльністю Партнерів NinjaTaxi; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень у Партнерів NinjaTaxi, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок використання доступу до Онлайн-сервісу.

9.2 Онлайн-сервіс, Веб-сайт, Мобільний Додаток надаються для використання Користувачами за принципом “as is” (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, щоб Онлайн-сервіс, Веб-сайт, Мобільний Додаток відповідали очікуванням Користувача та/або доступ до Онлайн-сервісу надавався безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення Онлайн-сервісу, Веб-сайту, Мобільного Додатку або будь-якої їх частини та/або доступу до Онлайн-сервісу. Функціонування Онлайн-сервісу та доступу до нього може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання яким або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.

9.3 Адміністратор не несе відповідальності за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів за допомогою банківських карток Користувача, у тому числі за дії банку та міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків. Всі взаємовідносини в частині проведення розрахунків з використанням банківських карток регулюються обов’язковими для Користувача умовами Міжнародних платіжних систем та договорами Користувача з банком, що емітував банківську картку Користувача.

9.4 Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Онлайн-сервісу, Веб-сайту, Мобільного Додатку стосовно їх роботи.

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2 Всі можливі суперечки, що випливають або будуть випливати з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

10.3 Зважаючи на безоплатність використання доступу до Онлайн-сервісу, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

10.4 Ніщо в цій Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

10.5 Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

10.6 Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення будь-яким Користувачем положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

10.7 Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам англійською мовою. У разі невідповідності між умовами цього документа, викладеними українською мовою, і його перекладом англійською мовою, юридичну силу має виключно версія документа, викладена українською мовою, яка розміщена за адресою: https://ninja-taxi.kyiv.ua/user-agreement.

 

11. РЕКВІЗИТИ:

 

ФОП Куцко Сергій Сергійович,

02132, м.Київ, Дарницький район, вулиця Зарічна, 1-Б, офіс 236

Код ЄДРПОУ 3174801797,

IBAN: UA433052990000026006026227347

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Тел. +380681373335

e-mail: [email protected]

Редакція діє з 15 лютого 2023 року.

 

Положення про обробку

та захист персональних даних

 

Це Положення про обробку та захист персональних даних (надалі – «Положення») розроблене ФОП КУЦКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ код ЄДРПОУ 3174801797, місцезнаходження: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, буд. 13 (надалі за текстом – «Ми» у відповідних відмінках), яке є володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (надалі – «Закон») та регулюється цим Законом.

Одним із Наших пріоритетів є послідовний та ефективний захист Ваших персональних даних, тому Ми докладаємо максимум зусиль, щоб Ваші персональні дані були у безпеці.

Цим Положенням Ми б хотіли поінформувати Вас про те, які саме персональні дані та в який спосіб Ми обробляємо, а також цілі та засоби обробки та захисту персональних даних. Це Положення поширюється на всі види персональних даних користувачів онлайн сервісу «NinjaTaxi» та користувачів онлайн сервісу «NinjaTaxi», які Ми збираємо та обробляємо через веб-сайт: ninja-taxi.kyiv.ua (надалі – «Веб-сайт»), додатки для мобільних пристроїв «NinjaTaxi» для iOS та Android (надалі – «Мобільні додатки»), а також через інші джерела, зазначені нижче в цьому Положенні. Використовуючи та реєструючись на Веб-сайті та/або в Мобільних додатках, а також при здійсненні замовлення без реєстрації через Веб-сайт, Ви підтверджуєте, гарантуєте та заявляєте про те, що Ви прочитали та зрозуміли це Положення і надаєте однозначну згоду на обробку Нами Ваших персональних даних у відповідності до цього Положення. Якщо Ви не погоджуєтеся з цим Положенням у повному обсязі, не використовуйте Веб-сайт та/або Мобільні додатки.

Ми можемо час від часу доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати це Положення. Ми можемо вносити зміни до цього Положення без попереднього повідомлення Вас, тому рекомендуємо регулярно перевіряти це Положення на Веб-сайті і таким чином Ви погоджуєтесь на внесення будь-яких змін до цього Положення. Ми можемо повідомляти Вас про внесення будь-яких суттєвих доповнень або змін до цього Положення. Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-якими суттєвими та іншими доповненнями або змінами, що внесені або можуть бути внесені у майбутньому, не використовуйте Веб-сайт та/або Мобільні додатки.

Це Положення складено українською мовою, однак надається для ознайомлення англійською мовою. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою та його перекладом англійською мовою, юридичну силу має версія документа українською мовою.

Які персональні дані Ми обробляємо?

 

Персональні дані, які Ви надаєте Нам

 

А) Користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi».

Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте Нам, а саме: ім’я, електронну адресу, номер телефону, місто, як при заповненні реєстраційної форми на Веб-сайті чи у Мобільному додатку, так і при заповненні свого профілю. Ми також можемо обробляти Ваші персональні дані, коли Ви реєструєтесь через Facebook, Google plus.

Ми обробляємо Ваші персональні дані, а саме: номер телефону та ім’я користувача при здійсненні Вами замовлення через Веб-сайт без реєстрації.

Ми також обробляємо Ваші персональні дані у випадках, коли Вам необхідно зв’язатися з Нашою службою підтримки клієнтів або звернутися до Нас через інші канали (наприклад, через соціальні мережі).

Існують й інші випадки, коли Ви надаєте Нам персональні дані. Ви можете створити обліковий запис (акаунт), який дозволяє зберігати персональні налаштування, переглядати попередні замовлення, планувати майбутні замовлення і керувати поточними.

Беручи участь у рекламних акціях чи розіграшах – Ви також будете надавати Нам свої персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати Нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом чи Мобільним додатком.

У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення та з метою отримання страхового відшкодування, Ви передаєте Нам свої персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, дату народження, серію та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією.

У разі здійснення страхування відправлень, якщо Ви замовили послугу доставки, Ви передаєте Нам свої персональні дані: адресу, прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону.

Б) Партнери NinjaTaxi (користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi»).

Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте Нам: ім’я, прізвище, електронну адресу, номер телефону, дані свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, дані посвідчення водія, дані договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), Ваше фото (зображення), місто при укладенні з Нами Договору про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції) шляхом акцепту Публічної оферти, розміщеної на Веб-сайті, іншу інформацію, яку Ви Нам добровільно надаєте.

Ми обробляємо Ваші персональні дані також у випадках, коли Вам необхідно зв’язатися з Нашою службою підтримки партнерів або звернутися до Нас через інші канали.

Існують й інші випадки, коли Ви надаєте Нам персональні дані. Ви можете створити обліковий запис (особистий кабінет), який дозволяє зберігати персональні налаштування, завантажувати фотографії, переглядати виконані замовлення тощо.

Беручи участь у рекламних акціях чи розіграшах – Ви також будете надавати Нам персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати Нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом або Мобільним додатком.

У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення пасажирів та з метою отримання страхового відшкодування, Ви передаєте Нам свої персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону, дату народження, серію та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією.

Для посилення заходів безпеки користувачів онлайн сервісу «NinjaTaxi» та належної додаткової перевірки/ідентифікації особи Партнера NinjaTaxi, Ми можемо також обробляти наступні персональні дані Партнерів NinjaTaxi, а саме: дані документів, що засвідчують особу (наприклад, номер та серію паспорта, строк його дії, дату видачі та назву органу, який його видав; дані посвідки на проживання) та/або їх копії, іншу інформацію, яку Нам добровільно надають Партнери NinjaTaxi.

Дані, які Ми обробляємо автоматично

 

Ми можемо автоматично обробляти певні дані, серед яких Ваша IP-адреса, дата і час, коли Ви користувалися Нашими послугами, інформація про апаратне і програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, який Ви використовуєте, а крім того, інформація про операційну систему Вашого комп’ютера чи мобільного пристрою (наприклад, версії додатків та налаштування мови). Ми можемо також збирати інформацію про натискання і сторінки, які Ми Вам показували.

Якщо Ви використовуєте мобільний пристрій, Ми також можемо отримувати дані, що ідентифікують цей пристрій, його налаштування і характеристики, дані місця розташування, збої в роботі програми, інші системні операції та Ваші рекламні ідентифікатори. Коли Ви здійснюєте замовлення через Веб-сайт або Мобільний додаток, Наша система фіксує за допомогою яких засобів і через які веб-сайти воно було здійснене або з яких веб-сайтів Ви перейшли на Веб-сайт або до Мобільних додатків.

Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись: до телефонної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). У будь-якому випадку, доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої однозначної згоди у відповідь на Наше push-повідомлення.

Вищезазначені типи інформації не завжди можуть містити персональні дані (тобто дані, які ідентифікують або можуть ідентифікувати Вас). Частина цієї інформації може натомість становити неперсональні дані (тобто дані, які не ідентифікують і не можуть ідентифікувати Вас).

Персональні дані інших осіб, які Ви надаєте Нам

 

Користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi».

Звичайно, Ви можете робити замовлення не тільки для себе. Ви можете замовити послугу перевезення для будь-якої особи, надавши Нам її номер телефону та ім’я. Крім того, при замовленні послуги доставки Ви передаєте Нам персональні дані одержувача відправлень: адресу, прізвище, ім’я та номер телефону. Однак, з цього приводу Ми повинні зазначити, що Ви відповідальні за те, щоб особа, персональні дані якої Ви надали, знала, що Ви це зробили, зрозуміла та погодилася з тим, яким чином Ми використовуємо її персональні дані (як це зазначено в цьому Положенні).

Для цього Ви зобов’язані заздалегідь поділитися посиланням на це Положення, доступне на Веб-сайті, із такою особою, і цим Ви підтверджуєте, що Ви зробили це, отримали однозначну згоду такої особи на обробку її персональних даних відповідно до умов, викладених у цьому Положенні, і надасте таку згоду Нам за запитом.

Інформація, отримана з інших джерел

 

Ця інформація може включати відгуки користувачів, такі як оцінки або компліменти, інформацію користувачів чи інших осіб, які надають інформацію у зв’язку з претензіями чи суперечками, інформацію від страхових постачальників, постачальників фінансових послуг та інформацію з загальнодоступних джерел. Ми можемо об’єднати інформацію, зібрану з цих джерел, з іншою інформацією, що є у Нашому розпорядженні.

Для чого Ми обробляємо Ваші персональні дані?

 

Ми обробляємо наступні персональні дані для таких цілей. Зокрема, Ваші персональні дані можуть бути використані таким чином:

А) Користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi».

– Розміщення замовлень: Ми використовуємо Ваші персональні дані з метою розміщення Вами замовлень на перевезення пасажирів та/або доставку в онлайн сервісі «NinjaTaxi» та для передачі Ваших персональних даних Партнерам з метою виконання Партнерами відповідних замовлень. Передати Ваші персональні дані Партнерам в інших випадках Ми можемо лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Служба підтримки клієнтів: Ми забезпечуємо цілодобову підтримку клієнтів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

– Обліковий запис (акаунт): користувачі можуть створити акаунт на Веб-сайті або в Мобільному додатку. Ми використовуємо інформацію, яку Ви Нам надаєте, щоб керувати акаунтом.

– Маркетинг: Ми також використовуємо Ваші персональні дані (номер телефону та адресу електронної пошти) для відправлення (розсилки) інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів. Беручи участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями. Ми також розміщуємо інформацію, листи з новинами, рекламні та промо матеріали в Мобільному додатку та на Веб-сайті.

Ви маєте право відмовитися від отримання (розсилки) інформації, листів з новинами, рекламних та промо- матеріалів, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: [email protected].

– Спілкування з Вами: Ми можемо звертатися до Вас і з інших питань електронною поштою, по телефону та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з Нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви Нам відправляєте.

– Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки, Ми використовуємо автоматичну систему визначення номеру, щоб ідентифікувати Ваш номер телефону з Вашим замовленням – це допоможе і Вам, і Нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості надання послуг та подальшого навчання Нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу відповідно до мети їх обробки і видаляються автоматично, крім випадків, коли Ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення. Цим Ви надаєте однозначну згоду на прослуховування та запис телефонних розмов та обробку Нами відповідних персональних даних.

– Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільний додаток може отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись до телефонної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої однозначної згоди у відповідь на Наше push-повідомлення.

 • Розділ «Телефонна книга (контакти)»: доступ до цього розділу потрібен, щоб Ви могли зробити замовлення для будь-якої іншої особи шляхом надання Нам її номеру телефону з Вашої телефонної книги. Ми не передаємо дані телефонної книги третім особам, окрім передачі Партнеру номеру телефона особи, перевезення для якої замовлено, з метою виконання замовлення для цієї особи, та не використовуємо їх іншим чином, ніж у зв’язку з використанням Мобільного додатку як передбачено цим Положенням.

 • Розділ «Місцезнаходження»: Ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема демонстрації місцезнаходження автомобіля, який буде виконувати Ваше замовлення. Ми не передаємо ці дані третім особам, за винятком випадків, коли під час поїздки існує імовірність загрози Вашому життю чи здоров’ю та лише після того, як Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «NinjaTaxi».

 • Розділ «Запис на карту пам’яті»: Ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані з Вашим замовленням. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку.

 

– У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров’я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором, та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. У випадку здійснення страхування відправлень, Ми також передаємо Ваші персональні дані страховій компанії, яка здійснює страхування відправлень, в разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки (якщо застосовне). У випадку передачі Ваших персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо це необхідно для викладених вище цілей, цим Ви надаєте свою однозначну згоду на передачу (а також подальшу обробку) Ваших персональних даних за межі України, включно до юрисдикцій, які не визнані такими, що забезпечують належний захист даних.

– Захист Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (ім’я, прізвище, номер телефону, маршрут поїздки та місцезнаходження) екстреним службам з метою порятунку Вашого життя чи здоров’я та/або запобігання загрозі заподіяння шкоди Вашому життю чи здоров’ю під час поїздки, якщо Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «NinjaTaxi».

– Юридичні цілі: Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Б) Партнери NinjaTaxi (користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi»)

– Виконання замовлень: Ми обробляємо Ваші персональні дані, якщо Ви прийняли до виконання замовлення на перевезення та/або доставку, для передачі їх користувачу онлайн сервісу «NinjaTaxi».

– Служба підтримки Партнерів: Ми забезпечуємо підтримку Партнерів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями та відповісти на пов’язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

– Обліковий запис (особистий кабінет): Партнери можуть створити особистий кабінет на Веб-сайті. Ми використовуємо інформацію, яку Ви Нам надаєте, щоб керувати особистим кабінетом. Ми надійно зберігаємо та не передаємо третім особам дані, пов’язані з налаштуваннями та статистичною інформацією, що міститься у Мобільному додатку (налаштування фільтрів та алгоритмів вибору замовлень, статистику виконаних замовлень тощо).

– Маркетинг: Ми також використовуємо Ваші персональні дані для відправлення (розсилки) інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Беручи участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями.

Ви маєте право відмовитися від отримання (розсилки) інформації, листів з новинами, рекламних та промо- матеріалів, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: [email protected].

– Спілкування з Вами: Ми можемо звертатися до Вас і з інших питань електронною поштою, телефоном та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з Нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви Нам відправляєте.

– Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки Партнерів, Ми використовуємо автоматичну систему визначення номера, щоб ідентифікувати Ваш телефонний номер з Вашим замовленням – це допоможе і Вам, і Нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості послуг і подальшого навчання Нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли Ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов’язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення. Цим Ви надаєте однозначну згоду на прослуховування та запис телефонних розмов та обробку Нами відповідних персональних даних.

– Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою, зокрема, але не обмежуючись: місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої однозначної згоди у відповідь на Наше push-повідомлення.

 • Розділ «Місцезнаходження»: Ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема забезпечення актуальної інформації про замовлення, які розміщені поблизу до Вашого місцезнаходження, а також забезпечення безпеки, запобігання та виявлення випадків шахрайства. Дані стосовно Вашого місцезнаходження обробляються, коли Мобільний додаток «NinjaTaxi» працює у пріоритетному (відкрито та відображається на екрані) або фоновому (відкрито, але не відображається на екрані) режимі. Для того, аби припинити обробку даних Вашого місцезнаходження, Ви повинні закрити додаток «NinjaTaxi». В будь-якому випадку Ми не передаємо дані стосовно Вашого місцезнаходження третім особам.

 • Розділ «Запис на карту пам’яті»: Ми можемо записувати на карту пам’яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов’язані з використанням Вами Мобільного додатку. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку.

 

– У разі здійснення страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення пасажирів: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров’я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. У випадку здійснення страхування відправлень Ми також передаємо Ваш номер телефону страховій компанії, в разі настання страхового випадку в результаті виконання Вами послуги доставки. У випадку передачі Ваших персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, якщо це необхідно для викладених вище цілей, цим Ви надаєте свою однозначну згоду на передачу (а також подальшу обробку) Ваших персональних даних за межі України, включно до юрисдикцій, які не визнані такими, що забезпечують належний захист даних.

– Пошук залишених у автомобілі речей: Ми передаємо Ваше ім’я та номер телефону користувачам онлайн сервісу «NinjaTaxi» з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення.

Ми можемо передати номер Вашого телефону користувачам онлайн сервісу «NinjaTaxi» в інших випадках лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Бухгалтерські цілі: Ми використовуємо Ваше прізвище, ім’я з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку наданих Вам послуг.

– Юридичні цілі: Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України.

В який спосіб Ми передаємо Ваші персональні дані третім особам?

 

За певних обставин Ми можемо передавати Ваші персональні дані третім особам.

Жодна передача Ваших персональних даних, яка здійснюється на підставі Вашої згоди на обробку персональних даних у відповідності до цього Положення, не потребуватиме Вашої окремої згоди або надання Вам окремого повідомлення.

А) Користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi».

– Розміщення замовлень: Ми передаємо Ваші персональні дані Партнерам з метою виконання Партнерами Ваших замовлень. В інших випадках на письмовий чи усний запит Партнера Ми можемо передати номер Вашого телефону Партнеру лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Треті особи, що постачають послуги: Ми можемо використовувати послуги третіх осіб для обробки Ваших персональних даних від Нашого імені, які вважатимуться розпорядниками персональних даних у розумінні Закону. Ця обробка відбувається з різними, проте завжди законними цілями, наприклад, для розсилки інформації та рекламних матеріалів від Нашого імені і в Наших інтересах. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей. Ми не передаємо Ваші персональні дані третім особам для розсилки інформації та рекламних матеріалів від імені і в інтересах інших осіб, ніж Ми.

– Компетентні органи державної влади: Ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі і у тих випадках, як цього вимагає чинне законодавство України, зокрема, якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім цього, персональні дані у відповідному обсязі можуть бути передані компетентним органам для захисту Наших прав або власності, а також прав і власності Партнерів NinjaTaxi.

– Страхові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією Ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страховій компанії Ваших персональних даних у разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки.

– Захист Вашого життя та здоров’я під час перевезення: Ми можемо передавати Ваші персональні дані (ім’я, прізвище, номер телефону, маршрут поїздки та місцезнаходження) екстреним службам з метою порятунку Вашого життя або здоров’я та/або запобігання загрозі нанесення шкоди Вашому життю або здоров’ю під час поїздки, якщо Ви натиснули кнопку SOS у Мобільному додатку «NinjaTaxi».

– Фінансові компанії: Ми передаємо Вашу історію поїздок, інформацію по замовленню, а також дані, які підтверджують факт комунікації з Вами з приводу здійснених поїздок, в тому числі, але не виключно, скріншоти листувань електронною поштою та іншими засобами комунікації з переліком персональних даних, зазначених Вами під час реєстрації в онлайн сервісі «NinjaTaxi», дату Вашої реєстрації на відповідні запити фінансових компаній – постачальників фінансових послуг з метою підтвердження здійснених Вами поїздок. Цим Ви надаєте згоду на передачу Нами зазначених скріншотів листувань фінансовим компаніям та підтверджуєте, що така передача не становитиме порушення таємниці листування.

Б) Партнери NinjaTaxi (користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi»).

– Виконання замовлень: Ми передаємо Ваші персональні дані користувачам онлайн сервісу «NinjaTaxi», замовлення яких Ви виконуєте.

– Треті особи, що постачають послуги: Ми можемо використовувати послуги третіх осіб для обробки Ваших персональних даних від Нашого імені. Ця обробка відбувається для різних цілей, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів від Нашого імені і в Наших інтересах. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов’язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей.

– Компетентні органи державної влади: Ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі і у тих випадках, як цього вимагає чинне законодавство України, зокрема, якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім, цього персональні дані у відповідному обсязі можуть бути передані компетентним органам для захисту Наших прав або власності, а також прав і власності користувачів Веб-сайту та Мобільних додатків.

– Страхові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією Ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров’я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страхової компанії Ваших персональних даних в разі настання страхового випадку в результаті надання Вами послуги доставки.

– Пошук залишених у автомобілі речей: на письмовий чи усний запит користувачів онлайн сервісу «NinjaTaxi», Ми передаємо їм Ваше ім’я та номер телефону з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення. В інших випадках на письмовий чи усний запит користувачів онлайн сервісу «NinjaTaxi» Ми можемо передати їм номер Вашого телефону лише в разі отримання Вашої окремої згоди.

– Фінансові компанії: Ми передаємо історію виконаних замовлень, персональні дані, зазначені Вами під час реєстрації в онлайн сервісі «NinjaTaxi», дані, що містяться у Вашому особистому кабінеті, а також дані, які підтверджують факт комунікації з Вами з приводу здійснених поїздок, в тому числі, але не виключно, скріншоти листувань електронною поштою та іншими засобами комунікації на відповідні запити фінансових компаній – постачальників фінансових послуг. Цим Ви надаєте згоду на передачу Нами зазначених скріншотів листувань фінансовим компаніям та підтверджуєте, що така передача не становитиме порушення таємниці листування.

Навіщо Ми отримуємо Вашу згоду та як її можна відкликати?

 

Приймаючи умови цього Положення під час реєстрації на Веб-сайті та/або в Мобільних додатках або при здійсненні замовлення через Веб-сайт без реєстрації, Ви надаєте однозначну згоду на збір, використання та обробку Нами Ваших персональних даних у відповідності до цього Положення і підтверджуєте, що, даючи таку згоду, Ви дієте за своєю волею і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається Вами для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України.

При обробці персональних даних Ми не обмежені у застосуванні способів їх обробки. Обробка персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації.

Вищевказана згода також включає Вашу згоду на внесення Вас до бази користувачів Веб-сайту та Мобільних додатків в день реєстрації на Веб-сайті та Мобільних додатках.

Наступні види персональних даних можуть оброблятися лише на підставі Вашої окремої однозначної згоди у відповідь на Наше push-повідомлення: місцезнаходження, телефонна книга (контакти), запис на карту пам’яті. Ви можете будь-коли відкликати таку окрему згоду. Якщо Ви відкликали згоду, Ви не зможете користуватися будь-якими послугами чи функціями, які вимагають обробки персональних даних, які Ми зібрали на підставі окремої згоди.

Ви можете відкликати свою згоду на обробку будь-яких персональних даних, а також на страхування свого життя та здоров’я (якщо застосовне) під час перевезення, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу: [email protected]. Будь ласка, вкажіть «Відкликання згоди» у темі Вашого повідомлення, щоб прискорити Нашу відповідь.

При цьому відкликання згоди на обробку персональних даних можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки персональних даних на підставі Вашої згоди до її відкликання або на інших законних підставах, передбачених чинним законодавством України.

Зокрема, Ми маємо право не видаляти персональні дані в разі отримання від Вас повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних або вимоги про видалення персональних даних, якщо обробка таких персональних даних необхідна для виконання зобов’язань, передбачених законодавством України або для захисту Наших законних інтересів або законних інтересів осіб, яким передаються дані, зокрема, для цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству.

Оскільки деякі персональні дані, необхідні для надання доступу до онлайн-сервісу «NinjaTaxi» та/або онлайн-сервісу «NinjaTaxi», Ваш обліковий запис буде видалено після відкликання згоди на обробку цих персональних даних.

Персональні дані користувачів онлайн сервісу «NinjaTaxi», без яких неможливо надання доступу до онлайн сервісу «NinjaTaxi»:

 • номер телефону – у разі здійснення замовлення через Мобільний додаток або Веб-сайт.

 • номер телефону та ім’я користувача – у разі здійснення замовлення через Веб-сайт без реєстрації користувачем в онлайн сервісі «NinjaTaxi» .

Персональні дані Партнерів NinjaTaxi (користувачів онлайн сервісу «NinjaTaxi»), без яких неможливо надання доступу до онлайн сервісу «NinjaTaxi»:

 • ім’я, прізвище, електронна адреса, номер телефону, місто, дані свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, дані посвідчення водія, дані договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), Ваше фото (зображення).

У разі відкликання згоди на обробку інших персональних даних, Ваш обліковий запис залишається активним. Ми завжди будемо намагатися ідентифікувати запит, щоб переконатися, що він надходить від власника облікового запису. Якщо Ми не зможемо успішно ідентифікувати запит, Ми не зможемо здійснити відкликання згоди.

Ви також можете звернутися до служби підтримки клієнтів за номером +380681373335 або на адресу електронної пошти [email protected] з проханням видалити свій обліковий запис. Після обробки Вашого запиту та проведення ідентифікації Ми видалимо Ваш обліковий запис, за винятком випадків, передбачених цим Положенням.

Які у Вас права на Ваші персональні дані?

 

Згідно зі статтею 8 Закону Ви маєте право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

 • на доступ до своїх персональних даних;

 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки.

 

Як Ви можете контролювати персональні дані, які Нам надали?

 

У Вас завжди є право на доступ до своїх персональних даних, які Ми обробляємо. Ви можете надіслати запит щодо персональних даних, відправивши Нам листа електронною поштою за наступною адресою: [email protected]. Зазначте в темі листа «Запит на отримання персональних даних», щоб прискорити процес.

Ви також можете зв’язатися з Нами за адресою: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, 13, якщо вважаєте, що Ми володіємо неточною або недостовірною інформацією про Вас і вимагаєте, щоб Ми змінили або знищили такі персональні дані, або якщо Ви заперечуєте проти обробки Нами Ваших персональних даних, або якщо у Вас є інші питання щодо використання Ваших персональних даних чи питання щодо цього Положення.

Строки зберігання персональних даних:

 

А) Користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi».

Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки або протягом встановленого строку зберігання інформації, якщо це передбачено чинним законодавством, за винятком даних про IP-адресу, які зберігаються протягом трьох тижнів з моменту здійснення замовлення. Якщо Ваш акаунт видалений, Ваші персональні дані будуть також видалені з нашої бази даних через 3 (три) роки після цього, за винятком випадків, коли наявні законні підстави для продовження їх обробки, наприклад, для виконання Наших зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

Після досягнення цілей обробки або закінчення вищевказаного трирічного строку чи встановленого законом строку зберігання персональних даних Ми анонімізуємо (знеособлюємо) Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку Ми зможемо використовувати цю інформацію для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів, зі статистичною, аналітичною або дослідницькою метою, без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане становити персональні дані.

Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

 

Якщо Ви використовуєте своє право на видалення Ваших персональних даних, Ми видалимо Ваші персональні дані, які були Нами оброблені для цілі проти якої Ви заперечували, без зволікання, за відсутності іншої правової підстави для зберігання та обробки цих даних або вимоги зберігати ці дані, передбаченої чинним законодавством.

Б) Партнери NinjaTaxi (користувачі онлайн сервісу «NinjaTaxi»).

Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки або протягом встановленого строку зберігання інформації, якщо це передбачено чинним законодавством, за винятком даних про IP-адресу, які зберігаються протягом трьох тижнів з моменту здійснення замовлення. Якщо Ваш особистий кабінет видалений, персональні дані також будуть видалені з нашої бази даних через 3 (три) роки після цього, за винятком випадків, коли наявні законні підстави для продовження їх обробки, наприклад, для виконання Наших зобов’язань, передбачених чинним законодавством.

Після досягнення цілей обробки або закінчення вищевказаного трирічного строку чи встановленого законом строку зберігання персональних даних Ми анонімізуємо (знеособлюємо) Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку Ми зможемо використовувати цю інформацію для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів, зі статистичною, аналітичною або дослідницькою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане становити персональні дані.

Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

Якщо Ви використовуєте своє право на видалення Ваших персональних даних, Ми видалимо Ваші персональні дані, які були Нами оброблені для цілі проти якої Ви заперечували, без зволікання, за відсутності іншої правової підстави для зберігання та обробки цих даних або вимоги зберігати ці дані, передбаченої чинним законодавством.

Місцезнаходження Ваших персональних даних:

 

Ми дбаємо про безпеку Ваших персональних даних і тому Ми зберігаємо Ваші персональні дані на серверах, які знаходяться в країнах Європейського Союзу.

Також ми можемо передавати Ваші персональні дані до інших країн, але виключно для цілей обробки даних, передбачених цим Положенням або чинним законодавством. Цим Ви надаєте свою однозначну згоду на передачу (а також обробку та зберігання) Ваших персональних даних за межі України, включно до юрисдикцій, які не визнані такими, що забезпечують належний захист даних. Разом з тим, Ми завжди вживаємо заходів щодо належного захисту Ваших даних.

Як Ми захищаємо Ваші персональні дані?

 

Ми знаємо, що безпека важлива для Наших користувачів, і Ми піклуємось про безпеку Ваших персональних даних. Ми застосовуємо технічні, фізичні та адміністративні заходи безпеки для захисту Ваших персональних даних від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Деякі заходи, що Ми застосовуємо, включають міжмережеві засоби захисту, шифрування даних, контроль фізичного доступу до Наших центрів обробки даних та засоби контролю доступу до персональних даних.

Доступ до персональних даних надається структурним підрозділам та/або окремим працівникам, для виконання ними своїх функціональних обов’язків, що пов’язані з виконанням Наших договірних, юридичних зобов’язань. Кожен працівник/уповноважена особа, яка має доступ до персональних даних підписує зобов’язання щодо нерозголошення інформації, до якої він має доступ під час виконання функціональних обов’язків.

Нам також потрібна Ваша допомога – саме Ви зобов’язані переконатися, що Ваша персональна інформація є точною, а Ваш пароль та інформація про реєстрацію облікового запису є безпечними і не надається стороннім особам.

Якщо при здійсненні замовлення на перевезення через онлайн сервіс «NinjaTaxi» Ви розраховуєтесь з Партнером NinjaTaxi банківською картою, Ви автоматично переходите на веб-сайт відповідного постачальника фінансових послуг та надаєте Ваші персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на веб-сайті цього постачальника фінансових послуг.

Веб-сайт чи Мобільні додатки не збирають жодних даних щодо Ваших банківських карток. Партнери NinjaTaxi, що приймають участь у бонусній програмі можуть за певних умов надавати Нам дані своєї банківської карти.

Щодо будь-яких питань, пов’язаних із захистом та безпекою Ваших персональних даних, звертайтеся за адресою: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна, 13.

Як Ми відносимося до персональних даних дітей?

 

Ми суворо дотримуємося захисту персональних даних дітей. Ми свідомо не збираємо, не обробляємо та не зберігаємо персональні дані осіб, молодше 18 років.

Веб-сайт та Мобільні додатки не призначені для використання особами, молодше 18 років.

Якщо Вам не виповнилося 18 років, будь ласка, не використовуйте та не отримуйте доступ до Веб-сайтів або Мобільних додатків будь-коли та будь-яким способом.

Якщо батьки або законний опікун вважає, що їх дитина отримала доступ до Веб-сайту та/або Мобільних додатків і надала свої персональні дані, Ми наполегливо рекомендуємо батькам або законному опікуну негайно зв’язатися з Нами, і Ми докладемо всіх зусиль, щоб негайно видалити такі персональні дані.

Файли cookie

 

Ми можемо використовувати файли cookie, веб-маяки, теги, скрипти, локальні спільні об’єкти, такі як HTML5, та рекламні ідентифікатори (включаючи мобільні ідентифікатори, такі як Apple’s IDFA або Google’s Advertising ID) і подібні технології (надалі – «Cookie») у зв’язку з використанням Веб-сайту або Мобільних додатків для певних цілей: Ваша аутентифікація, запам’ятовування Ваших налаштувань та інших цілей, вказаних нижче.

Файл Сookie – це невеликий фрагмент даних, який надсилається в браузер на Вашому комп’ютері або мобільному пристрої. Файли Сookie, що належать Веб-сайту чи Мобільним додаткам, є основними. Файли Сookie, які Ми дозволяємо іншим організаціям відправляти через Веб-сайт, називаються “додаткові файли Сookie”.

Крім того, розрізняють файли Сookie сеансу і постійні. Файли Сookie сеансу діють до тих пір, поки Ви не закриєте браузер або Мобільний додаток. У постійних файлів Сookie більш тривалий термін дії: вони не видаляються автоматично при закритті браузера.

«Software Development Kits» (SDKs) функціонують як пікселі та файли Сookie, але працюють у середовищі мобільних додатків, де пікселі та файли Сookie не завжди можуть функціонувати. Розробник основної програми може встановлювати фрагменти коду (SDK) від партнерів у додатку і тим самим дозволяти партнеру збирати певну інформацію про взаємодію користувача з програмою та інформацію про пристрої користувача та інформацію про мережу.

Файли Сookie використовуються для різних цілей. Вони допомагають розпізнавати Вас як одного і того ж користувача на різних сторінках Веб-сайту чи при користуванні Мобільними додатками.

Веб-сайт і Мобільні додатки використовують файли Сookie в різних цілях:

 • Технічні файли Сookie: Ми хочемо, щоб Наші користувачі могли користуватися сучасними, зручними сайтами і додатками, які автоматично пристосовуються до їхніх потреб. Ми використовуємо технічні файли Сookie, щоб Веб-сайт та Мобільні додатки правильно відображалися і працювали без помилок, а також щоб Ви могли створити акаунт, входити в нього та керувати своїми замовленнями. Технічні файли Сookie необхідні для того, щоб забезпечити безпомилкову роботу Веб-сайту і Мобільних додатків.

 • Функціональні файли Сookie: вони необхідні для того, щоб запам’ятовувати Ваші вподобання і допомагати Вам ефективно користуватися Веб-сайтом і Мобільними додатками. Ми можемо використовувати їх для того, щоб запам’ятати Ваші персональні дані і позбавити Вас необхідності кожного разу вводити ім’я користувача і пароль. При цьому Ваш пароль завжди буде зашифрований. Функціональні файли Сookie не обов’язкові для роботи доступу до oнлайн-сервісу «NinjaTaxi» та/або oнлайн-cервісу «NinjaTaxi», але вони роблять Веб-сайт та Мобільні додатки більш функціональними і зручними у користуванні.

 • Аналітичні файли Сookie: вони необхідні для того, щоб дізнатися в який спосіб відвідувачі використовують Веб-сайт чи Мобільні додатки. Ми можемо зрозуміти наскільки добре працюють різні функції, оптимізувати роботу Веб-сайту і Мобільних додатків, аналізувати рекламу і комунікації. Аналітичні файли Сookie допомагають Нам упевнитися, що Веб-сайт і Мобільні додатки цікаві і корисні для користувачів.

 • Маркетингові файли Сookie: Ми використовуємо ці файли для передачі інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів або для виконання рекламних кампаній. Наприклад, Ми можемо покладатися на інформацію, отриману за допомогою цих файлів Сookie, для передачі Вам інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів, які можуть бути цікавими для Вас.

 

Це також означає, що Ми можемо використовувати дані про те, як Ви взаємодієте з Веб-сайтом, зокрема, кількість натискань на сторінці, руху мишки і прокручування, пошукові слова й інший текст, який Ви вводите в різні поля.

Для користувачів Мобільного додатку «NinjaTaxi», а також для Користувачів Мобільного додатку «NinjaTaxi», за допомогою операційної системи мобільного пристрою Ви можете обрати, дозволяти використовувати файли Сookie чи ділитися з Нами, або Нашими постачальниками рекламних послуг Вашим рекламним ідентифікатором.

Якщо Ви не бажаєте, щоб Ваші персональні дані були зібрані за допомогою файлів Сookie на Веб-сайті, Ви можете деактивувати файли Сookie, налаштувавши Ваш інтернет-браузер так, щоб вимкнути, блокувати або деактивувати файли Сookie, видаливши історію перегляду та очистивши кеш з Вашого інтернет-браузера. Ви також можете обмежити обмін деякими з цих даних за допомогою налаштувань мобільного пристрою.

Як з Нами зв’язатися?

 

Питання, коментарі та запити щодо цього Положення вітаються та направляються в Нашу службу підтримки клієнтів за номером +380681373335 або на адресу електронної пошти: [email protected].

Якщо Ви вважаєте, що Ми порушили умови цього Положення, звертайтеся до Нас та повідомте, які саме умови цього Положення було порушено. Ми оперативно розглянемо Вашу скаргу.

Редакція діє з 15 лютого 2023 року.

Політика використання cookie-файлів

 

Ми використовуємо cookie-файли для персоналізації контенту та вдосконалення вашої роботи із веб-сайтом: https://www.ninja-taxi.kyiv.ua (надалі – Веб-сайт) та мобільними додатками NinjaTaxi.

 

Що таке cookie-файли?

 

Cookie-файли — це текстові файли невеликого розміру з ідентифікатором (рядок літер і цифр), які:

 • зберігаються у веб-браузері на вашому комп’ютері чи іншому пристрої кожного разу, коли ви заходите на Веб-сайт;
 • використовуються для ідентифікації вашого комп’ютера чи іншого пристрою, який ви використовуєте для відвідування Веб-сайту; і
 • використовуються для зберігання інформації, включно з уподобаннями користувачів і переглядами сторінок для налаштування вмісту Веб-сайту для кожного користувача та подальшого покращення вашого досвіду перегляду веб-сторінок і загального безпекового функціоналу Веб-сайту.

 

Cookie-файли зазвичай не містять будь-якої інформації, яка вас ідентифікує, але персональні дані, які ми зберігаємо про вас, можуть бути пов’язані з інформацією, яка зберігається в cookie-файлах та отримана з них, наприклад: IP-адреса, ідентифікатор пристрою, країна або регіон, історія кліків.

Для отримання більш детальної інформації про cookie-файли та більш зваженого вибору ми рекомендуємо вам переглянути інструкції щодо cookie-файлів відповідних веб-браузерів (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari 5 (for Mac) тощо) або відвідати наступні веб-сторінки www.aboutcookies.org або www.allaboutcookies.org.

 

Як ви можете контролювати налаштування, що дозволяють використання cookie-файлів?

 

Якщо ви не хочете отримувати cookie-файли, ви можете змінити налаштування веб-браузера так, щоб він повідомляв вас про отримання цих файлів, або ж повністю відмовитися від них. Ви також можете видалити збережені cookie-файли.

Однак, звертаємо вашу увагу на те, що видалення або блокування cookie-файлів може вплинути на користувацький інтерфейс Веб-сайту та зробити певний функціонал недоступним для вас.

 

Типи файлів-cookie, які ми використовуємо

 

Категорія 1 – залежно від сторони-ініціатора:

Назва Опис
Основні cookie-файли Встановлюються безпосередньо NinjaTaxi.
Сторонні cookie-файли Встановлюються сторонніми постачальниками, такими як Google Analytics, Facebook тощо.

Категорія 2 – залежно від тривалості:

Назва Опис
Сесійні cookie-файли Зберігаються лише на час використання веб-сайту, тобто від завантаження сайту і до його повного закриття.
Постійні cookie-файли Зберігаються як файли на вашому комп’ютері чи іншому пристрої протягом певного періоду часу.

Категорія 3 – залежно від функціональності:

Назва Опис
Строго необхідні cookie-файли Вони є необхідними для повноцінного функціонування Веб-сайту і не можуть бути відключеними у наших системах. Зазвичай вони встановлюються лише у разі вчинення вами певних дій, пов’язаних із замовленням послуг, зокрема налаштування параметрів конфіденційності, входу до системи чи заповнення форм.
Безпекові cookie-файли Використовуються для ввімкнення та підтримки функцій безпеки, а також для виявлення неправомірної діяльності та порушень наших Політик. Це cookie-файли основні та сторонні.
Аналітичні cookie-файли Використовуються з метою збору інформації про дії/використання користувачем Веб-сайту та загальну ефективність Веб-сайту. Це cookie-файли сторонні.

Як довго cookie-файли зберігатимуться на вашому пристрої?

 

Період часу протягом якого cookie-файли зберігатимуться на вашому пристрої залежатиме від того, чи є такі файли «постійними» або «сесійними». Постійні cookie-файли зберігаються веб-браузером і залишаються актуальними до закінчення встановленого терміну їх дії (якщо до того моменту вони не будуть видалені користувачем). Дія сесійних cookie-файлів закінчується наприкінці вашої сесії після закриття веб-браузера.

 

Зміни в Політиці використання cookie-файлів

 

Ми можемо на власний розсуд вносити зміни чи доповнення до цієї Політики використання cookie-файлів у разі потреби. У разі внесення змін до цієї Політики ми відповідно зазначаємо дату нової редакції. Отже, така Політика використання cookie-файлів зі змінами й доповненнями набувають чинності та застосовуються до вас і вашої інформації з дати такої редакції.

Ми радимо періодично переглядати цю Політику використання cookie-файлів, щоб знати, як ми використовуємо такі файли.

 

Договір користування

 

Продовжуючи користуватися нашим Веб-сайтом, ви погоджуєтеся на розміщення cookie-файлів на вашому пристрої. Якщо ви вирішили відмовитися від наших cookie-файлів, ми не можемо гарантувати, що ваше відвідування сайту буде таким же успішним, як при отриманні cookie-файлів.

Публічна оферта

про надання доступу до онлайн-сервісу (постачання програмної продукції)

 

ФОП КУЦКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, іменується в подальшому – «СТОРОНА 1», керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, і

будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому – «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цю Публічну оферту про надання доступу до онлайн-сервісу (далі – Договір) з іншої сторони, разом іменовані – «СТОРОНИ», а кожен окремо – «СТОРОНА» уклали цей договір про наступне:

ПРЕАМБУЛА

 1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання доступу до Онлайн-сервісу. Зазначений Договір є публічним відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені та розміщені СТОРОНОЮ 1 на Веб-сайті та який може бути укладений лише шляхом повного та безумовного прийняття (приєднання) СТОРОНИ 2 до запропонованого Договору в цілому.

2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує доступ до Онлайн-сервісу.

3. СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРОНИ 2 від доступу до Онлайн-сервісу.

4. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.

5. Сторони розуміють, що доступ до Онлайн-сервісу здійснюється шляхом завантаження комп’ютерної програми (Мобільний Додаток) та користування нею, а також шляхом внесення відповідних даних та користування програмними функціями Веб-сайту.

 

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 СТОРОНА 1 – ФОП КУЦКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, який надає СТОРОНІ 2 доступ до Онлайн-сервісу відповідно до цього Договору.

1.2 СТОРОНА 2 – фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту та Мобільного додатку отримує доступ до Онлайн-сервісу. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов’язані з отриманням доступу до Онлайн-сервісу та його використанням будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.

1.3 Онлайн-сервіс «NinjaTaxi» (Онлайн-сервіс або Технологічна платформа) – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були розміщені на ній Користувачами, автоматичного розрахунку вартості Замовлення зважаючи на співвідношення пропозиції та попиту, погодних умов, маршруту і його завантаженості і т.д., та здійснює автоматичну побудову маршрутів та забезпечує обмін даними для комунікації з Користувачем, та надає Стороні 2 можливість на власний розсуд приймати чи відхиляти відповідні Замовлення, публікувати свої дані розташування, надавати оцінки Користувачам та взаємодіяти з ними, користуватися побудованими програмою маршрутами в режимі реального часу, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. Онлайн-сервіс є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.4 Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного Додатку «NinjaTaxi» або веб-сайту: ninja-taxi.kyiv.ua.

1.5 Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, зокрема замовлення двох Користувачів на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в одному напрямку (спільна поїздка), послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами.

1.6 Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: ninja-taxi.kyiv.ua. Веб-сайт є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції.

1.7 Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «NinjaTaxi», який надається СТОРОНОЮ 1 CТОРОНІ 2 у тимчасове користування (протягом строку дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до Онлайн-сервісу.

1.8 Публічна оферта – пропозиція СТОРОНИ 1, розміщена на Веб-сайті та адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір, шляхом його Акцепту.

1.9 Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ-2 умов Публічної оферти. Здійсненням Акцепту Публічної оферти СТОРОНА 2 підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 За цим договором СТОРОНА 1 надає СТОРОНІ 2 за встановлену цим Договором плату доступ до Онлайн-сервісу, який надається через мережу Інтернет на Веб-сайті та/або за допомогою Мобільного додатку.

2.2 Доступ до Онлайн-сервісу надається СТОРОНІ 2 виключно для здійснення ним взаємодії зі СТОРОНОЮ 1 з метою обробки та виконання Замовлень та автоматичної побудови оптимальних маршрутів, як це передбачено доступним для використання функціоналом Онлайн-сервісу. При цьому Стороні 2 надається невиключне право інтелектуальної власності на використання Онлайн-сервісу (Технологічної платформи) та включених до нього об’єктів права інтелектуальної власності, а саме їх відтворення, повністю або частково, на власному комп’ютері та/або мобільному пристрої, в одному примірнику на кожному пристрої, публічне виконання та публічний показ.

2.3 СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення до виконання. В разі прийняття Замовлення, СТОРОНА 2 зобов’язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором плату відповідно до п. 5.3 цього Договору.

2.4 Повним і безумовним Акцептом дійсної Публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок плати за отримання доступу до Онлайн-сервісу.

2.5 Момент Акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений п. 2.4 Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.6 Для отримання доступу до Онлайн-сервісу, СТОРОНА 2 здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис (особистий кабінет), що забезпечує його доступ до Онлайн-сервісу.

2.7 При реєстрації СТОРОНА 2 зобов’язана надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. У разі надання СТОРОНОЮ 2 недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні доступу до Онлайн-сервісу, СТОРОНА 1 має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) СТОРОНИ 2 без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди СТОРОНИ 2.

2.8 У разі, якщо дії СТОРОНИ 2 можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до СТОРОНИ 1 або залучення СТОРОНА 1 до відповідальності за дії СТОРОНИ 2, СТОРОНА 1 має право негайно заблокувати дії СТОРОНИ 2, а також призупинити або анулювати дію облікового запису СТОРОНИ 2 без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку СТОРОНИ 2.

2.9 Під час реєстрації в Онлайн-сервісі СТОРОНА 2 зобов’язана ввести унікальний пароль. При цьому СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.10 У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису СТОРОНИ 2, СТОРОНА 2 зобов’язана негайно повідомити СТОРОНУ 1 для прийняття відповідних заходів за умови, що СТОРОНА 2 може підтвердити свою правомірність приналежності облікового запису.

2.11 СТОРОНА 2 самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі, в тому числі але не виключно кодів реєстрації та іншої конфіденційної інформації. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за наслідки втрати СТОРОНОЮ 2 конфіденційної інформації про його особисті дані (логін, пароль, код реєстрації). Це положення поширюється як на передачу СТОРОНОЮ 2 інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату СТОРОНОЮ 2 конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Обов’язки СТОРОНИ 2:

– виконувати всі прийняті Замовлення;

– проводити технічне обслуговування автомобіля;

 – дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;

– оформити всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством України щодо надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями;

– не передавати ні право, ні можливість доступу до Онлайн-сервісу третім особам;

– своєчасно та в повному обсязі вносити плату за отримання доступу до Онлайн-сервісу;

– надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

– у випадку відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це СТОРОНУ 1. В іншому випадку Договір може бути розірвано СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку;

– дотримуватися Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті;

– під час виконання Замовлення не використовувати мобільні додатки та навігатори, які прямо або опосередковано контролюються російськими громадянами та/або російськими компаніями, в тому числі, але не виключно: «Яндекс Карти і Навігатор», «2GIS-точні офлайн-мапи», «GPS навигатор CityGuide», «Навітел Навігатор»;

– здійснювати обслуговування Користувачів державною мовою;

– транслювати музику в салоні після отримання згоди всіх Користувачів.

 3.2 Права СТОРОНИ 2:

– отримувати доступ до Онлайн-сервісу та використовувати його відповідно до умов цього Договору;

– одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором;

– у разі виявлення СТОРОНОЮ 2 під час виконання послуги доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення таких предметів.

3.3 Обов’язки СТОРОНИ 1:

– надавати СТОРОНІ 2 можливість доступу до Онлайн-сервісу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) СТОРОНИ 2 та можливість зареєструвати особистий кабінет на Веб-сайті;

– вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.

3.4 Права СТОРОНИ 1:

– перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;

– у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень;

–  відмовити СТОРОНІ 2 в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення СТОРОНОЮ 2 Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті;

– розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити доступ до Онлайн-сервісу без попередження в разі вчинення СТОРОНОЮ 2 шахрайських та/або інших дій, що порушують законодавство України;

–  застрахувати життя та здоров’я СТОРОНИ 2 під час виконання Замовлення. Страхування здійснюється СТОРОНОЮ 1 за власний рахунок, на СТОРОНУ 2 не покладається обов’язок сплачувати будь-які страхові платежі. Вибір страхової компанії та умови страхування визначаються на розсуд СТОРОНИ 1, на що СТОРОНА 2 надає свою згоду. СТОРОНА 2 має право відкликати свою згоду на страхування у будь-який момент, надіславши відповідне повідомлення на наступну електронну пошту СТОРОНИ 1: [email protected].

4. РОЗМІР ПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Розмір плати СТОРОНИ 1 за надання доступу до Онлайн-сервісу складає:

– 19% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міста Києва;

– 18% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Одеса та Львів;

– 17% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Івано-Франківськ;

–  15% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Полтава, Вінниця, Чернігів;

– 12% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Рівне, Тернопіль, Житомир, Хмеьницький;

– 11% від вартості перевезення вказаногоу Замовленні для міста Суми;

– 10% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Біла Церква, Кременчук, Луцьк, Ужгород, Черкаси, Чернівці;

–  8% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міста Камянське;

– 5% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міст Харків, Кам’янець-Подільський, Кропивницький, Миколаїв;

– 0% від вартості перевезення вказаного у Замовленні для міста Херсон.

4.2 Оплата доступу до Онлайн-сервісу здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали або шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок СТОРОНИ 1.

4.3 Вказана плата може бути змінена СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд СТОРОНИ 1, шляхом повідомлення про це СТОРОНІ 2 у порядку, визначеному 5.3 цього Договору.

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

5.1 Цей Договір укладається на невизначений термін та може бути розірваний будь-якою зі СТОРІН в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої СТОРОНИ за 5 (п’ять) днів до дати розірвання.

5.2 В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати доступу до Онлайн-сервісу СТОРОНА 2 не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що припинився. Вказане положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору у майбутньому.

5.3 СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.

6.2  У разі, якщо СТОРОНА 2 порушила свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 відповідного повідомлення про сплату, сплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

6.3  У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити доступ СТОРОНИ 2 до Онлайн-Сервісу.

6.4  Припинення доступу до Онлайн-сервісу СТОРОНОЮ 1 через причини, зазначені у п. 6.3 Договору, не звільняють СТОРОНУ 2 від виконання зобов’язань, що виникли до моменту такого припинення доступу до Онлайн-сервісу, а також сплати пені на користь СТОРОНИ 1.

6.5 У разі припинення доступу до Онлайн-сервісу відповідно до п. 6.3, 6.4 цього Договору, для поновлення надання такого доступу, СТОРОНА 2 повинна сплатити вартість доступу до Онлайн-сервісу та пеню СТОРОНІ 1 у повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 поновити надання доступу до Онлайн-сервісу протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення такого доступу, СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.6  У разі скасування СТОРОНОЮ 2 (м. Київ) прийнятих Замовлень, СТОРОНА 1 застосовує наступні заходи впливу: перше скасування – попередження, друге скасування – штраф у розмірі 50,00 грн., третє скасування і більше – штраф у розмірі 100 грн., скасування Замовлення до аеропорту Бориспіль та/або у зворотному напрямку – штраф у розмірі 300 грн. за кожен випадок скасування.

У разі скасування СТОРОНОЮ 2 (інші міста України,) прийнятих Замовлень, СТОРОНА 1 застосовує наступні заходи впливу: перше скасування – попередження, друге скасування – штраф у розмірі 30,00 грн., третє скасування і більше – штраф у розмірі 60 грн. за кожен випадок скасування.

6.7  У разі здійснення СТОРОНОЮ 2 (м. Київ) безпідставних та/або хибних натискань кнопки «SOS», яка призначена виключно для екстрених ситуацій під час виконання Замовлень, СТОРОНА 1 застосовує наступні заходи впливу: перший виклик – попередження, другий виклик – штраф у розмірі 50,00 грн., третій виклик і більше – штраф у розмірі 100,00 грн. за кожен випадок.

У разі здійснення СТОРОНОЮ 2 (інші міста України) безпідставних та/або хибних натискань кнопки «SOS», СТОРОНА 1 застосовує наступні заходи впливу: перший виклик – попередження, другий виклик – штраф у розмірі 30,00 грн., третій виклик і більше – штраф у розмірі 60,00 грн. за кожен випадок.

6.8 Якщо СТОРОНА 2 збільшує вартість перевезення вказаного у Замовленні, СТОРОНА 1 має право стягнути зі СТОРОНИ-2 штраф у розмірі, що перевищує вартість перевезення вказаного у Замовленні.

6.9 У разі заподіяння збитків СТОРОНІ 1, внаслідок порушення СТОРОНОЮ 2 та/або залученими ними особами Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті, СТОРОНА 2 на вимогу СТОРОНИ 1 сплачує штраф до 100 000,00 гривень. Конкретний розмір штрафу визначається на розсуд СТОРОНИ 1.

6.10 Усі скарги та претензії, які виникають у будь – якому відношенні до послуг з перевезення, доставки приймаються та розглядаються за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1. У випадку, якщо за результатами розгляду скарг та претензій Користувачів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною щодо якості наданих послуг, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості послуг, що виникли з її вини.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

7.2 До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1 Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних СТОРОНИ 2 регулюються окремим Положенням про обробку та захист персональних даних, що розміщується на Веб-сайті.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Цей Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір вступає в силу для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Веб-сайті, для СТОРОНИ 2 – з моменту його Акцепту.

9.2  Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами.

9.3 Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.

9.4 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5 Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його укладанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. Якщо СТОРОНИ не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.

9.6 Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2 та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

9.7 Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть визнані недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.

9.8 База даних, що формується у результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

9.9 Дійсний Договір складений українською мовою, однак надається для ознайомлення англійською мовою. У разі розбіжності оригінальної версії Договору українською мовою і версії Договору на іншій мові в даному випадку застосовуються положення оригінальної версії даного Договору – українською мовою.

10. РЕКВІЗИТИ:

ФОП Куцко Сергій Сергійович

02132, м.Київ, Дарницький район, вулиця Зарічна, 1-Б, офіс 236

Код ЄДРПОУ 3174801797,

IBAN: UA433052990000026006026227347

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Тел. +380681373335

e-mail: [email protected]

Редакція діє з 20 березня 2023 року.